PENOVÉ OBALY

Penový obal je široko používaný ochranný baliaci materiál a má výnimočné vlastnosti absorbcie otrasov a ochrany pred poškriabaním. Omnia ponúka svojim zakazníkom štyri rôzne materiály ( polyméry ) a dve výrobné technológie na dosiahnutie požadovaných vlastností. Pre svoju variabilitu a možnosť kombinovať ich s rôznymi materiálmi nachádzajú široké uplatnenie ako transportné obaly, separátory, vnútorné fixácie atď. najmä v automobilovom a elektrotechnickom priemysle.

Peny môžu byť tvarované, alebo mechanicky spracované. Tvarovanie si vyžaduje náročnejšie dielenské spracovanie resp.výrobu foriem čo je pri vyšších kvantitách ekonomicky výhodnejšou voľbou. Mechanicky spracované su rezané alebo vysekávané a následne zvárané horúcim vzduchom.

Polyetylén (PE alebo EPE) je najrozšírenejšie používaný polymér a môže byť podľa potreby buď tvarovaný alebo mechanicky spracovaný, v závislosti na požiadavkách. PE je pružný materiál, s dobrou odolnosťou voči opakovaným otrasom a pádom. Je odolný voči vlhkosti a plne recyklovateľný.

Polypropylén (PP alebo EPP) je tvarovaná pena odolná voči vlhkosti a je rovnako ako polyetylén pružný, s dobrou odolnosťou voči opakovaným otrasom a pádom.

Polystyrén (PS alebo EPS) je tvarovaná pena s dobrými izolačnými vlastnosťami avšak nie je pružný, teda nie je dostatočne odolný voči opakovaným otrasom a pádom.

Polyuretán (PU) je zvyčajne určený na mechanické spracovanie ale môže byť tiež tvarovaný. Je určený na výrobu matracov a nábytku a tiež sa využíva ako výstelka pre ľahké tovary a ako vnútorná výstelka obalov v rôznych tvaroch.

 

PENOVÉ TVAROVKY A FIXÁCIE

Penové tvarovky a fixácie su určené pre produkty, ktoré potrebujúochranu proti otrasom a vibráciám a tým zabezpečujú bezpečnú prepravu produktov najmä v automobilovom alebo elektrotechnickom priemysle. Penové tvarovky dodávame našim zákazníkom aj s možnosťou potlače napr. manipulačnými alebo recyklačnými znakmi.

penova fixacia

 

 

 

Najvačšie výhody penovej fixácie:

 • vynikajúca ochrana proti otrasom a vibráciám
 • opraviteľné podľa potrieb zákazníka
 • antistatická ESD a antikorózna VCI ochrana
 • pružné a odolné voči vlhkosti, neabsorbujú vodu
 • široká paleta hrúbok, hustoty a modelov
 • nízka hmotnosť
 • možnosť výroby od jednoduchých tvaroviek po zložité tvarovky, prípadne kombinácia s inými obalovými materiálmi

 

 

 

PENOVÉ PROFILY

Penové profily dodávame našim zákazníkom v širokej palete rozmerov, rôznej hustoty a modelov v závislosti na potrebe a použití. Penové profily sú opätovne použiteľné, vyrobené z recyklovateľného polyetylénu, čo im dodáva odolnosťou voči opakovaným otrasom a pádom. Tieto profily sú odolné voči vlhkosti a neabsorbujú žiadnu vodu.

Je ich možné jednoducho meniť a pretvárať, čo nám dáva veľké možnosti pri návrhoch obalových riešení podľa požiadaviek zákazníka.

 

Najpoužívanejšie penové profily sú:

 • L profil – ochrana hrán
 • O (S) 9 profil – ochrana rúr, túb a tyčí ( hrúbka peny 9 mm )
 • O (S) 15 profil – ochrana rúr, túb a tyčí ( hrúbka peny 15 mm )
 • OP profil – výrobky pre detské hry
 • U profil – ochrana nezabezpečených hrán a rohov
 • U multi profil – ochrana nezabezpečených hrán a rohov, tvarovateľný
 • C profil – 3D ochrana hrán a rohov pre špeciálne použitie
 • R profil – ochrana dvoch predmetov pred vzájomným kontaktom
 • RS profil – ochrana produktov zo skla
 • W profil – ochrana hrán
 • C70 profil – ochrana tyčí po celej dĺžke
 • G profil – ochrana hrán
 • Systémový profil – ochrana citlivých produktov proti otrasom a vibráciám

penovy profil U multi                 penovy profil L                 penovy profil R                 penovy profil G                penovy profil C70                 penovy profil O(S)                 penovy profil C

Kvalita a vlastnosti penových produktov je určená mimo výberu polyméru aj jeho hustotou a technológiou výroby. Voľba materiálu, kvality, výrobného postupu je rozhodujúci faktor pre odolnosť penových produktov, ktoré môžu byť vyrobené pre spotrebné alebo návratné použitie. Do peny môžu byť počas výrobného procesu pridané rôzne inhibítory na dosiahnutie elektrostatickej ESD ochrany, antikoróznej VCI ochrany, prípadne retardér horenia pre odolnosť voči ohňu. Všetky profily dodávame našim zákazníkom v širokej škále prevedení a rozmerov

 

PENOVÉ VÝPLNE

V spolupráci s firmou Sealed Air ponúkame naším zákazníkom systém vypeňovania balenia tesniacou polyuretanovou ( PUR ) penou Instapak®, ktorá je skvelou ochranou pre Vaše výrobky. Jedná sa o PUR penu vstreknutú do špeciálnych sáčkov, kde pri tuhnutí zväčšuje svoj objem, obteká výrobok a vyplňuje tak voľný priestor v kartóne, v ktorom je uložený výrobok. Zabezpečuje tak bezpečný spôsob ochranného balenia výrobkov proti otrasom a nárazom počas manipulácie najčastejšie v kombinácií s kartónovou krabicou pri minimálnej spotrebe materiálu. Tento spôsob vypeňovania je vhodný pre balenie skla, porcelánu, umeleckých a starožitných predmetov, keramiky, citlivých prístrojov či krehkých výrobkov.

Medzi najväčšie výhody balenia výrobkov do PUR peny patria :

 • ekonomický spôsob balenia, ktorý výrazne znižuje náklady na balenie
 • jednoduchú a bezpečnú obsluhu s vysokou produktivitou baliaceho procesu
 • nárazuvzdorný obal pre všetky typy výrobkov
 • nízka hmotnosť obalov a možnosť opakovaného použitia
 • recyklovateľnosť

Peny Instapak®, sa delia podľa hustoty, pružnosti a spôsobu aplikácie nasledovne :

 • Instafill s mernou hmotnosťou 6kg/m³ ( pri natlačení ľahšej peny 8kg/m³ ), najviac pružná. Výroba tvaroviek na ručnom systéme aj systéme SpeedyPacker
 • Moulding s mernou hmotnosťou 10-11kg/m³ ( záleží na pružnosti ), menej pružná. Výroba tvaroviek na ručnom systéme aj systéme SpeedyPacker
 • Gflex s mernou hmotnosťou 22kg/m³ ( podobné vlastnosti ako polystyrén ), najmenej pružná. Výroba tvaroviek na ručnom systéme aj systéme SpeedyPacker
 • Rigid s mernou hmotnosťou 23kg/m³, nemá žiadnu pružnosť

Možnosti spracovania peny Instapak® sú rôzne, je možné ju použiť pre jednotlivé výrobky alebo pre malé aj veľké série.

Podľa jednotlivého počtu kusov sa určuje aj spôsob aplikácie :

 • Instapak QUICK ( penové sáčky pre jednotlivé výrobky )
 • InstapakSimple ( systém pre tvorbu podušiek na menšie série )
 • Instapak 901 ( aplikácia peny pomocou pištole, určené pre objemnejšie aplikácie so šírkou fólie až 120 cm )
 • Instapak Tabletop ( systém pre tvorbu podušiek na stredné série )
 • Instapak Complete ( systém pre tvorbu nekonečnej rady penových trubíc s nastaviteľnou perforáciou na stredné a väčšie série )
 • Speedy Packer ( systém pre tvorbu podušiek a tvaroviek z formy na väčšie série )

 

POLYETYLÉNOVÁ PENA

Polyetylénová ( PE ) pena je vďaka svojim mechanickýmPE pena sacok vlastnostiam ideálny materiál na balenie širokého spektra produktov vyžadujúcich si zvýšenú ochranu voči poškriabaniu, oderu a inému mechanickému poškodeniu. Medzi základné vlastnosti extrudovanej polyetylénovej peny s uzavretou nekryštalickou bunkovou štruktúrou patria:

 • odolnosť voči vlhkosti, neabsorbuje vodu
 • pružnosť, chemicky inertná
 • 100% recyklovateľnosť, neobsahuje CFC
 • nízka tepelná a zvuková vodivosť
 • jednoduchá manipulácia
 • ľahká tvarovateľnosť, nenáročné ďalšie spracovanie
 • farebné alebo antistatické ESD prevedenie

Polyetylénová pena sa najviac využíva v automobilovom, elektrotechnickom a nábytkárskom priemysle. Slúži však aj ako ochrana výrobkov zo skla, keramiky a porcelánu alebo výplň prepravných kartónov prípadne pre balenie výrobkov s jemnými mechanickými časťami. Našim zákazíkom polyetylénovú penu dodávame v rolkách ( náviny od 50 do 600 m, šírka rolí od 60 do 250 cm, hustota od 20 do 35 kg/m³ ) prierezoch alebo vo forme sáčkov v akýchkoľvek rozmeroch zhotovených podľa individuálnych požiadaviek